Το τροποποιημένο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διαδασκαλίας

enisx

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας όπως τροποποιήθηκε από 17/12/2018 για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου καλούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Επίσης οι γονείς παρακαλούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το χώρο του σχολείου στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η μετακίνηση τους με το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ.

%d bloggers like this: