Category Archives: 1. Οικογένεια & Κοινωνικός Περίγυρος

Οικογένεια & κοινωνικός περίγυρος

ΕρωτήσειςΑπαντήσεις

1. Δώσε τον ορισμό της οικογένειας και της συγγένειας.

Οικογένεια είναι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και συνδέονται μεταξύ τους με γάμο και συγγένεια.  Συγγένεια είναι ο κοινωνικός δεσμός που συνδέει τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους.

2. Ποια η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Αθήνα και ποια στην αρχαία Σπάρτη;

Στην αρχαία Αθήνα η γυναίκα ήταν όλη μέρα κλεισμένη στο σπίτι και ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού και  την ανατροφή των παιδιών. Στην αρχαία Σπάρτη η γυναίκα είχε απεριόριστη ελευθερία, τύγχανε του ίδιου σεβασμού με τον άνδρα, μορφώνονταν και είχε γνώμη για όλα τα θέματα.

3. Τί διακήρυξε ο Χριστιανισμός για τις σχέσεις των ανθρώπων;

O Χριστιανισμός διακήρυξε την αρχή της ισότητας μεταξύ όλων των ανθρώπων και έκανε τη γυναίκα ισότιμη με τον άνδρα. Δίδαξε την αγάπη, την αλληλοκατανόηση και το σεβασμό ανάμεσα στα μέλη της χριστιανικής οικογένειας. 

4. Ανέφερε δυο παραδείγματα συγγένειας εξ αγχιστείας και δύο εξ αίματος.

Εξ αγχιστείας: γαμπρός ? πεθερά, νύφη ? πεθερός

Εξ αίματος: γονείς ? παιδιά, παππούδες ? εγγόνια.

5. Ανέφερε ένα παράδειγμα «νομικής» και ένα «πνευματικής» συγγένειας.

Νομική: υιοθεσία

Πνευματική: νονός ? βαφτιστήρι.

6. Τι ονομάζουμε Αγωγή και τι Κοινωνικοποίηση ενός ατόμου;

Αγωγή είναι οι ενέργειες που κάνουν οι ενήλικες με σκοπό να προσφέρουν στο παιδί την κατάλληλη ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη για να μπορέσει να ενταχθεί σωστά στην κοινωνία.

Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία ένταξης του ατόμου στην κοινωνία.

7. Ποια θα πρέπει να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογενειακής αγωγής (ονομαστικά).

Φιλική συμπεριφορά, Παροχές με όρια, Συνεχής ενθάρρυνση.

8. Για να ωφελείται ο άνθρωπος από τα ΜΜΕ θα πρέπει?..

Θα πρέπει να μην είναι παθητικός δέκτης αλλά να συμμετέχει με κριτικό πνεύμα στο περιεχόμενο όλων των ειδών ΜΜΕ και να μην κάνει συχνή και αλόγιστη χρήση τους

9. Ποια πρέπει να είναι τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της ζωής μέσα στο σχολείο (ονομαστικά).

Η συνεργασία, η ευγένεια και η συμμετοχή.

10. Πότε η διαφήμιση δρα αρνητικά στα παιδιά και που μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια;

Όταν οδηγεί τα παιδιά να αγοράζουν προϊόντα που δεν έχουν ανάγκη οδηγώντας έτσι την οικογένεια σε καταναλωτική μανία απειλώντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

11. Τι πίστευαν οι αρχαίοι για τη φιλία;

Πίστευαν ότι όποιος τοποθετεί την φιλία κάτω από τον πλούτο και τη δύναμη είναι τρελός.

12. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των Μ.Μ.Ε.

 • Πληροφορούν.
 • Προβληματίζουν, καλλιεργούν τη σκέψη και τη φαντασία.
 • Κάνουν πιο εύκολη και γρήγορη την επικοινωνία.
 • Διαμορφώνουν αξίες και τρόπους ζωής.
 • Μειώνουν τις αποστάσεις, μεταφέροντας τα νέα του κόσμου ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
 • ψυχαγωγούν και διασκεδάζουν.

13. Ποιά τα μειονεκτήματα των Μ.Μ.Ε.

 • Προβάλλουν ασήμαντα γεγονότα.
 • Προβάλλουν αρκετές φορές γεγονότα και πρότυπα παραβατικής συμπεριφοράς.
 • Μειώνουν το χρόνο που τα μέλη της οικογένειας περνούν μαζί και θα μπορούσαν να τον αφιερώσουν σε άλλες κοινές δραστηριότητες.
 • Yποκαθιστούν τη ζεστή και στοργική επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά.
 • Eχουν οικονομικό κόστος και αυξάνουν τις υλικές ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών της οικογένειας (καταναλωτισμός).
 • βλάτουν την υγεία όταν το άτομο κάνει υπερβολική χρήση αυτών (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο).

14. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν στενές φιλίες στις μέρες μας;

Στις μέρες μας, όμως, είναι δύσκολο να δημιουργηθούν στενές φιλίες και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. O γρήγορος ρυθμός της ζωής, οι μακρινές αποστάσεις, η ενασχόληση των εφήβων με πολλές δραστηριότητες χαλαρώνουν τις φιλικές σχέσεις, ακόμα και αν οι ίδιοι νιώθουν την ανάγκη να μοιραστούν τις σκέψεις και τα προβλήματά τους με τους φίλους τους και να απολαύσουν τη συντροφιά τους. Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής είναι να επικοινωνούν μεταξύ τους κυρίως σε εκδηλώσεις διασκέδασης ή από το τηλέφωνο.

15. Οι σχέσεις των νέων με το άλλο φύλο πως πρέπει να είναι και απο τι επηρεάζονται;

Η χρονική στιγμή όμως, που ο έφηβος θα αρχίσει να δημιουργεί σχέσεις με το άλλο φύλο δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από την ηλικία και το χαρακτήρα, τα ερεθίσματα που δέχεται ο νέος από το οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον κ.ά.

Oι σχέσεις που δημιουργούνται στην εφηβική ηλικία είναι εμπειρίες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη μελλοντική αισθηματική ζωή του ανθρώπου.

Γι? αυτό, η σύναψη σχέσεων με το άλλο φύλο δε θα πρέπει να γίνεται για λόγους μίμησης, προβολής ή ως απόδειξη ενηλικίωσης, αλλά θα πρέπει να αποτελεί μια μορφή κοινωνικής γνωριμίας, η οποία θα προσφέρει στο νέο μια σημαντική εμπειρία ζωής.

16. Δώστε τον ορισμό της επικοινωνίας.

Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή υλικών και πνευματικών αγαθών μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων.